Αρχείο Συγγραφέων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΡΙΤΗ 26-10-10

Posted in ρεπό, δευτεροβάθμια περίθαλψη, εφημερίες on 30/10/2010 by mutzura

Οι επιπτώσεις του μνημονίου γίνονται πλέον καταστροφικές για την ελληνική κοινωνία και οι νοσοκομειακοί γιατροί γίνονται αποδέκτες των προβλημάτων μιας κοινωνίας που υποφέρει. Το σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού για δημόσια και δωρεάν περίθαλψη απ’ τη στιγμή που η πολιτική υποβάθμισης και εξαθλίωσης που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια εντείνεται στα πλαίσια των τελευταίων επιλογών της κυβέρνησης και στα πλαίσια του ίδιου του μνημονίου.

Συγκεκριμένα:

 • Διαιωνίζονται και εντείνονται τα τεράστια κενά σε γιατρούς (ήδη εκκρεμούν 3500 θέσεις γιατρών), νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους στα νοσοκομεία με αναστολή προσλήψεων και μη αντικατάσταση των εργαζόμενων που συνταξιοδοτούνται ενώ συνεχίζεται ο απαράδεκτος θεσμός των επικουρικών γιατρών και των γιατρών μεθ με μπλοκάκι.
 • Υπονομεύεται το εφημεριακό καθεστώς των νοσοκομείων με τη θεσμοθέτηση της επιδοματικής αποζημίωσης και τη μετατροπή εφημεριών από ενεργείς σε ετοιμότητας, με αποτέλεσμα προγράμματα εφημεριών ανασφαλή και επικίνδυνα για τους ασθενείς.
 • Το όργιο των προμηθειών παρά τις επικοινωνιακές κορώνες του υπουργείου συνεχίζεται ανενόχλητο οδηγώντας σε ελλείψεις υλικών και επισφαλή λειτουργία των νοσοκομείων εις βάρος των ασθενών.
 • Οι δημόσιες υπηρεσίας υγείας παραδίδονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα με την «ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων», και επιβαρύνοντας την τσέπη των ασθενών ακόμα και με την θεσμοθέτηση εισητηρίου ύψους 3 ευρώ.

Τα παραπάνω προβλήματα αναδεικνύονται ανάγλυφα και στο νοσοκομείο της Λευκάδας που λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης με τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, πλήρως ανασφαλή προγράμματα εφημεριών με αγροτικούς γιατρούς να καλύπτουν μόνοι τους ακόμα και εξωτερικά ιατρεία τριών διαφορετικών ειδικοτήτων ταυτόχρονα, και χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού. Στα πλαίσια αυτής της δυσλειτουργίας παρεμποδίζεται η δυνατότητα παροχής έγκαιρης και υψηλής ποιότητας περίθαλψης, πόσο μάλλον και η όποια εκπαιδευτική διαδικασία που υπονομεύεται από τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Οι ευθύνες για τα παραπάνω βαραίνουν την κυβέρνηση και τη διοίκηση του νοσοκομείου που σε σύμπλευση με τις κατευθύνσεις του δντ και του μνημονίου έχει κάνει ως τώρα ότι μπορεί για να απαξιώσει και να υποβαθμίσει τις υπηρεσίες περίθαλψης του νοσοκομείου.

Στις συνθήκες αυτές, εμείς οι ειδικευόμενοι και οι αγροτικοί γιατροί μπαλώνουμε τα αμέτρητα κενά του νοσοκομείου, θυσιάζοντας την εκπαίδευσή μας ενώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι ακόμα και με τον κίνδυνο κυρώσεων αφού καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε περιστατικά χωρίς την παρουσία ειδικευμένου γιατρού. Το καθεστώς αυτό της υπερεργασίας είναι ακόμα πιο δραματικό στους αγροτικούς γιατρούς που στερούνται τα ρεπό που δικαιούνται μετά την εφημερία. Στα πλαίσια αυτά είναι αναγκαία η οργάνωση των ειδικευόμενων και των αγροτικών ιατρών για την κατοχύρωση της εργασιακής, την επιστημονικής και της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας. Παράλληλα στηρίζουμε όσους επιμελητές και εργαζόμενους του νοσοκομείου ζουν απ’ το μισθό τους και στηρίζουν στις αντίξοες αυτές συνθήκες τη λειτουργία του νοσοκομείου ενώ καταγγέλουμε τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας και αδιαφορίας εις βάρος των ασθενών στην πλάτη του δημόσιου συστήματος υγείας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 • Ασφαλή προγράμματα εφημεριών (24ωρη παρουσία ειδικών γιατρών των βασικών ειδικοτήτων όπως αυτές ορίζονται από το επιστημονικό συμβούλιο όλες τις ημέρες του μήνα και ανθρώπινο ωράριο εργασίας)-όχι στις πλασματικές εφημερίες. Ασφαλή προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν μόνο με τη διενέργεια των απαιτούμενων προσλήψεων. Μέχρι να είναι αυτό δυνατόν, για τον επόμενο μήνα, η όποια υπερεργασία (που γίνεται προς το παρών ανεκτή μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού) θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν γραπτές δεσμεύσεις από τη διοίκηση ή την περιφέρεια ότι θα αποπληρωθεί και με την προϋπόθεση ότι όλοι οι ειδικευόμενοι και οι αγροτικοί θα παίρνουν το ρεπό που δικαιούνται μετά την εφημερία.

ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

 • Κατάργηση του νόμου για χαρακτηρισμό των εφημεριών ως επίδομα.
 • Όλοι οι αγροτικοί και ειδικευόμενοι να παίρνουν το ρεπό που δικαιούνται μετά την 24ωρη ενεργό εφημερία. Στηρίζουμε τους αγροτικούς γιατρούς της λέσβου, παλεύουμε για πανελλαδική κατοχύρωση του ρεπό για όλους τους αγροτικούς γιατρούς. Απαιτούμε ανάκληση της απόφασης του διευθυντή του κέντρου υγείας καλλονής να καλέσει σε απολογία το συνάδελφο αγροτικό επειδή πήρε το ρεπό που δικαιούται.
 • Κατάργηση του εισητηρίου των 3 ευρώ. Δωρεάν και δημόσια περίθαλψη για όλους, μετανάστες και ανασφάλιστους.
 • Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 2000 νέων ειδικευμένων και ειδικευόμενων γιατρών και την αντικατάσταση των 1500 συνταξιοδοτούμενων και αποχωρούντων γιατρών του ΕΣΥ. Σχεδιασμός νέων προσλήψεων γιατρών σύμφωνα με τις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού.
 • Να καταργηθεί ο θεσμός των επικουρικών ιατρών και να μονιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες. Μέχρι τότε ο μισθός των επικουρικών να καλύπτεται από το υπουργείο και όχι από τα «έσοδα» του νοσοκομείου και τις τσέπες των ασθενών.
 • Να καλυφθούν οι θέσεις χειριστών μηχανημάτων και γιατρών για την αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού (καρδιολογικού, ακτινολογικού κα.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΣ

Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεννόηση με τους επιμελητές και τους διευθυντές των κλινικών με παρουσία ενός ειδικού στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και μαθήματα για συζήτηση περιστατικών και βιβλιογραφική ενημέρωση.

Ενεργός συμμετοχή των ειδικευόμενων της χειρουργικής στα χειρουργεία– ο ειδικευόμενος για να μάθει δε φτάνει απλώς να κοιτάει ή να κρατάει τα άγκιστρα στο χειρουργείο.

Ένταξη των αγροτικών στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη λειτουργία των κλινικών. Ο ρόλος του αγροτικού δεν μπορεί να εξαντλείται στη συνταγογράφηση, ο αγροτικός είναι γιατρός και όχι γραφιάς και πρέπει να εκπαιδεύεται ως τέτοιος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

 • Κοινοποίηση της απόφασης στη διοίκηση και την περιφέρεια με απαίτηση για γραπτή δέσμευση ότι οι επιπλέον εφημερίες θα πληρωθούν.
 • Εγγραφή όλων των αγροτικών στην τοπική ένωση της ΟΕΝΓΕ με βάση την απόφαση του συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ.
 • Παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση για τη διεκδίκηση του ρεπό μετά την ενεργό εφημερία.
 • Συγγραφή ενημερωτικού κειμένου στα πλαίσια της απόφασης για μοίρασμα στους ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία.
 • Όχι στην ατομική διαπραγμάτευση για τους όρους εργασίας μας με τους διευθυντές των κλινικών και τη διοίκηση. Τα εργασιακά μας δικαιώματα τα διεκδικούμε συλλογικά σύμφωνα με τις αποφάσεις των συνελεύσεών μας. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ και σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους γιατρούς των κλινικών.
 • Συντονισμός με τους υπόλοιπους γιατρούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους του νοσοκομείου- κάλεσμα σε νέα συνέλευση ειδικών- ειδικεύομενων- αγροτικών για προσπάθεια κοινού σχεδιασμού και διεκδίκησης γραπτής δέσμευσης ότι οι επιπλέον εφημερίες θα πληρωθούν.
Advertisements