Κωμικοτραγικές οι συνθήκες στα Κέντρα Εφημεριών

Το παρόν άρθρο αναφέρει την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο εφημεριών της Γέρας – καθώς και σε όλα τα κέντρα εφημεριών. Αποτελεί αναδιατύπωση κειμένου που είχαν συντάξει και καταθέσει οι αγροτικοί της Γέρας στο Γ.Ν.Ν.Μ. «Βοστάνειο» – με κοινοποίηση στα: Κ.Υ. Πλωμαρίου, Δ.Υ.ΠΕ. Βορείου Αιγαίου, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας και Ιατρικό Σύλλογο Μυτιλήνης – με αριθ. πρωτ. 13702 στις 2-9-2010. Επιπλέον επεξηγεί το γιατί παραιτήθηκε η συνάδελφος του περιφερειακού ιατρείου του Σκοπέλου πριν ένα μήνα, που αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο. Τέλος μπορεί να θεωρηθεί συμπληρωματικό του άρθρου «Δουλειά για 24 ώρες το 24ωρο για 5 μέρες τη βδομάδα για … 35 ευρώ το μήνα!» όσον αφορά στο θέμα της ετοιμότητας.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/132567/0022/19-2-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 376/Β/6-3-2008) τα Περιφερειακά Ιατρεία Σκοπέλου, Παπάδου και Παλαιοκήπου αποτελούν κέντρο εφημεριών. Αυτό σημαίνει ότι τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες εφημερεύουν στην περιοχή της Γέρας οι ιατροί των παραπάνω ιατρείων. Δηλαδή η περιοχή της Γέρας δεν καλύπτεται απ’ το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, στο οποίο υπάγονται τα ανωτέρω ιατρεία, τις προαναφερθείσες ημέρες.

Παρ’ όλ’ αυτά, η προϊστάμενη Αρχή (Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου) χρησιμοποιώντας το άρθρο 11 του νόμου 3487 του 1955 (ΦΕΚ 354/Α/1955), που όπως έχουμε προαναφέρει δεν έχει σχέση με τους νόμους με βάση τους οποίους διοριστήκαμε – είναι μάλιστα νόμος που προηγείται του νόμου 67 του 1968 (ΦΕΚ 303/Α/1967), με βάση τον οποίο ξεκίνησε ο θεσμός του αγροτικού ιατρού -, υποχρεώνει για μια ακόμη φορά τους αγροτικούς ιατρούς να παραμένουν στην έδρα του περιφερειακού τους ιατρείου και να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε κάθε είδους περιστατικό 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να έχουν καν συγκεκριμένο πρόγραμμα εφημεριών εγκεκριμένο από την προϊστάμενη Αρχή.

Τα ανωτέρω, αφενός υποβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, καθώς καλούνται οι αγροτικοί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 24 ώρες τη μέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, κάτι που υπερβαίνει τα ανθρώπινα όρια, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ιατρική κρίση ή/και άσκηση ιατρικής πράξης, και αφετέρου λόγω έλλειψης συγκεκριμένου προγράμματος εφημεριών από την προϊστάμενη Αρχή οι αγροτικοί μένουν νομικά έκθετοι.

Το καθεστώς εργασίας δηλαδή έχει μετατραπεί σε 24ωρης ετοιμότητας. Ακόμη και αν τα ανωτέρω ιατρεία είχαν χαρακτηριστεί ως 24ωρης ετοιμότητας, θα όφειλαν να λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ.2 του νόμου 2071 του 1992 (ΦΕΚ 123/Α/15-7-1992), δηλαδή σε καθορισμένο καθημερινό ωράριο και να έχουν εφημερία ετοιμότητας για τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες (Σαββατοκύριακα/αργίες).

Το νομικό καθεστώς των εφημεριών ετοιμότητας που διέπεται από την υπ’ αρθμ.2/132567/0022/19-2-2008, Περίπτωση ΣΤ, Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 376/Β/6-3-2008), καθωρίζει τα κάτωθι:

α) Οι γιατροί κατά την διάρκεια της εφημερίας ετοιμότητας βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία και είναι στη διάθεση του Νοσοκομείου και όταν κληθούν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς πρόσθετη αμοιβή πέραν της προβλεπομένης από το άρθρο 45 του ν. 3205/2003.
β) Οι ευρισκόμενοι σε εφημερία ετοιμότητας γιατροί, οφείλουν να διαμένουν στην πόλη που εδρεύει η μονάδα τους, ώστε καλούμενοι να προσέρχονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
γ) Υποχρεούνται να είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού της ειδικότητός τους.
δ) Η πρόσκληση μπορεί να γίνει από τον ενεργά εφημερεύοντα γιατρό του τμήματος, άλλον εφημερεύοντα γιατρό ή τα όργανα του Νοσοκομείου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ.5 του νόμου 3205 του 2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003):

Η συνολική αμοιβή για κάθε εφημερία ετοιμότητας ορίζεται σε σαράντα εκατοστά (40/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής ενεργού εφημερίας, συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησής της.

Τα εδάφια α) και δ) δεν ισχύουν…προφανώς!

Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.18 του νόμου 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003)

στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου και μόνιμους αγροτικούς ιατρούς, καθώς και στο προσωπικό που υπηρετεί στα αγροτικά ιατρεία, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας, καταβάλλονται έξοδα κίνησης 35€, τα οποία διπλασιάζονται σε περίπτωση μετακίνησής τους για την εξυπηρέτηση κατοίκων σε όμορες περιοχές, καθώς και επίδομα ετοιμότητας 35€ σε όσους είναι τοποθετημένοι σε πεδινές ή ημιορεινές περιοχές, 50€ σε όσους είναι σε ορεινές και 550€ σε όσους είναι σε άγονες.

Είναι προφανές ότι το επίδομα ετοιμότητας κάλυψης αναγκών καταβάλλεται σε όλους τους αγροτικούς ιατρούς και σε καμία περίπτωση δεν αντικατροπτίζει την αμοιβή των υπερωριών η οποία καταβάλλεται ξεχωριστά από το νόμο για τις εφημερίες ετοιμότητας, όπως προαναφέρθηκε…

Και σα να μη φτάνανε τα παραπάνω, το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου ζήτησε από τους αγροτικούς της Γέρας να κάνουν εφημερίες και στο Κέντρο Υγείας, κάτι που το άρθρο 17, παρ.2 του νόμου 2071 του 1992 απαλλάσσει τους ιατρούς που υπηρετούν σε υγειονομικούς σταθμούς 24ωρης ετοιμότητας (ΦΕΚ 132/Α/1992).

Οι συνάδελφοι της Γέρας με την κατάθεση του κειμένου που είχαν συντάξει ζήτησαν τον ακριβή καθορισμό του καθεστώτος εργασίας τους, το αν δηλαδή αποτελούν Κέντρο Εφημεριών, Σταθμό 24ωρης Ετοιμότητας ή τίποτα απ’ τα 2 και εφαρμογή των νόμων που το διέπουν.

Βέβαια, ακόμη απάντηση δεν έχει δοθεί…

Διαβάζοντας τα ανωτέρω, συμπεραίνουμε πόσο εκμεταλλεύονται την ιδιότητα του αγροτικού ιατρού οι εκάστοτε προϊστάμενες Αρχές, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν σε παραίτηση τη συνάδελφο στο Περιφερειακό Ιατρείο Σκοπέλου.

Δε νομίζετε ότι φτάνει πια;

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: